Wat u nog niet wist over zonne-energie

Elke minuut levert de zon voldoende energie om de volledige wereldbevolking een jaar lang van energie te voorzien. Het land Marokko is pionier op het gebied van zonne-energie. Zij investeren jaarlijks 6,25 miljard euro in een gigantische locatie die vol staat met zonnepanelen. Hierdoor verbruiken zij jaarlijks 1 miljoen ton minder aardolie.

Zonnecellen worden geproduceerd uit silicum. Na zuurstof is silicum het meest voorkomende element op onze planeet. Deze energiebron is bijna onuitputtelijk. Silicum moet echter wel zuiver worden gemaakt om gebruikt te kunnen worden om zonnepanelen te maken. Zonne-energie is de meest duurzame manier van energie opwekken. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, waarbij schadelijke CO2 vrijkomt. De enige schadelijke stoffen die vrijkomen bij het produceren van zonne-energie zijn die stoffen die vrijkomen als het zonnepaneel geproduceerd wordt.

Onze elektriciens uit Noord-Brabant zijn bekend met diverse manieren van elektriciteit opwekken en het aanleggen van een elektriciteitsnet. Kijk op onze website voor meer informatie of bel ons direct op telefoonnummer 0900 29 28 520.